ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
วิธีชำระเงิน


วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

 1.แบบโอนเงินสด งวดเดียว(ไม่ผ่อนชำระ)

ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ตามบัญชีด้านล่างนี้
และแฟกซ์ใบโอนเงิน มาที่ FAX : 02-976-1397


ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กสิกรไทย ถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 089-1-00054-5 ออมทรัพย์
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ ถนนสี่พระยา 170-0-23350-3 ออมทรัพย์
เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ สะพานผ่านฟ้า 169-0-52750-0 ออมทรัพย์
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

กรุงเทพ
กสิกรไทย
กรุงศรี ฯ
ไทยพาณิชย์

BBL Branch No.220028-1-08744-4
034-0-03826-3
038-3-07460-5

 
วิริยะประกันภัย จำกัด กรุงเทพ สะพานขาว

พรบ. 109-0-40270-0
ภาคสมัครใจ 109-0-33731-0
Non Motor 109-0-55095-3

ออมทรัพย์
กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ สีลม 118-3-03129-1 กระแสรายวัน
ไทยศรีประกันภัย จำกัด กรุงเทพ
ไทยพาณิชย์
กสิกรไทย
บุคคโล
ตากสิน
สาธร
114-0-74015-8
055-2-18714-6
038-2-50941-2
ออมทรัพย์
ทิพยประกันภัย กรุงเทพ พระราม 9 215-3-02200-5 กระแสรายวัน
ประกันภัยศรีเมือง กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 101-5-11310-1 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์สมัคคีประกันภัย ไทยพาณิชย์ งามวงศ์วาน 319-3-02527-6 กระแสรายวัน
ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ไทยพาณิชย์
กรุงเทพ
กรุงไทย
กสิกรไทย
ชิดลม
ประตูน้ำ
ย่อยการไฟฟ้าเพลินจิต
ราชดำริ
001-2-93605-1
106-4-46140-1
092-1-03709-0
042-2-61288-2
ออมทรัพย์
เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด กรุงเทพ
ไทยพาณิชย์
ประตูน้ำ
เพลินจิต
106-3-15449-4
059-3-04837-1
  กระแสรายวัน
อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย จำกัด กรุงเทพ
ไทยพาณิชย์
ตรอกจันทร์
พหลโยธิน
133-4-77279-3
014-2-54250-2
ออมทรัพย์
สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ
ไทยพาณิชย์
พัฒนาการ
กรุงเทพกรีฑา
198-0-32924-5
080-2-02920-0
ออมทรัพย์
อาคเนย์ประกันภัย กรุงเทพ
ไทยพาณิชย์
สุรวงศ์
สุรวงศ์

147-3-13822-8
002-3-08222-7

ออมทรัพย์
กระแสรายวัน
เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ
กสิกรไทย
กล้วยน้ำไท
กล้วยน่ำไท
117-4-24797-1
712-2-36867-4
ออมทรัพย์
คูเนียประกันภัย  จำกัด ไทยพาณิชย์
กรุงไทย
สีลม
สาทร
065-2-45184-3
170-1-05790-5
ออมทรัพย์
หรือชำระผ่านบัญชี toyouinsure
ปนัดดา  ชูศรี กรุงเทพ สามัคคีประชานิเวศน์ 061-3-01115-4 กระแสรายวัน
ปนัดดา  ชูศรี กรุงเทพ ย่อยคาร์ฟูร์แจ้งวัฒนะ 082-0-00693-0 ออมทรัพย์
ปนัดดา  ชูศรี ไทยพาณิชย์ ซ.วัดบัวขวัญ 342-2-18291-5 ออมทรัพย์
         
         

 


3.แบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต งวดเดียว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะจัดส่งแบบฟอร์มชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ให้ท่านทางแฟกซ์หรืออีเมล์
หลังจากท่านกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งกลับที่เบอร์ FAX : 02-976-1397

 

ติดต่อสอบถาม


 


ชื่อ - สกุล :  *
Email :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
ประเภท :
วันหมดอายุประกัน :
รายละเอียด :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานประกันวินาศภัย ทูยูอินชัวร์

89/6 ม.8 หมู่บ้านเงินล้าน

ต.บางคูวัด อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000

Email: info@toyouinsure.com

Tel/Fax 02-9761397

มือถือ 089-1356552   24ชม.