ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
วิธีชำระเงิน


อาคเนย์ 3 พลัส ราคาปกติ 6,500 บ. article

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
- คุ้มครองทั้ง 2 ฝ่าย ทั้ง รถคู่กรณีและคุมครองรถผู้เอาประกันภัย
- คุ้มค่า ราคาเดียวทุกประเภทรถ ( เก๋ง,กระบะ,ตู้ )
- ซ่อมรถเราได้สูงสุดตามทุนประกัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- ไม่จำกัดอายุรถ รถเกิน 10 ปี ก็ทำได้
- สะดวกสบายไม่ต้องตรวจสภาพ/ไม่ต้องถ่ายรูป
- จัดส่งกรมธรรม์ฟรีทั่วประเทศ
- ให้บริการด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐานทั่วประเทศ 

   
อาคเนย์ 3 พลัส บริษัท อาคเนย์ประกันภัย 
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4
  ความเสียหายที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 100,000 150,000 150,000
  ความเสียหายส่วนแรก (กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายประมาท 2,000 ฟรี 2,000 ฟรี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย / คน 1,000,000
 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย / ครั้ง 10,000,000   
 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง 2,000,000   
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 100,000 x 5  คน  
 ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 50,000 x  5  คน   
 การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 
เบี้ยประกันภัย  ราคาปกติ 6,500 7,500 7,000 8,500
ราพิเศษ เมื่อซื้อผ่าน TOYOUINSURE.COM 6,000 7,000 6,500 8,000

สนใจสั่งซื้อ โทร. 02-5917496,086-4900386,086-4900382 หรือแฟกซ์ สำเนาทะเบียนรถมาที Fax: 02-5917497  

เอเชีย 3 พลัส บริษัท เอเชียประกันภัย
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5
  ความเสียหายที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 150,000  200,000  250,000 300,000
  ความเสียหายส่วนแรก (กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายประมาท) 2,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย / คน 500,000
  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย / ครั้ง 10,000,000
  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง 1,000,000
ความคุ้มครองตามเอกสารเนบท้าย
  อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 100,000 x 4 คน
  ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 100,000 x 4 คน
  การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
เบี้ยประกันภัย ราคาปกติ 6,800 7,100 7,400 7,700 8,000
ราคาพิเศษ เมื่อซื้อผ่าน TOYOUINSURE.COM 5,900 6,800 6,450 6,750 7,050
สนใจสั่งซื้อ โทร. 02-5917496,086-4900386,086-4900382 หรือแฟกซ์ สำเนาทะเบียนรถมาที Fax: 02-5917497

    

คูเนีย 3 พลัส บริษัท คูเนียประกันภัย
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย Plan 1 Plan 2
  ความเสียหายที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 100,000
  ความเสียหายส่วนแรก (กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายประมาท) 2,000 ฟรี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย / คน 150,000
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างการ และ อนามัย / ครั้ง 10,000,000
ความเสียหาต่อทรัพย์สิน / ครั้ง 400,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 50,000 x 5 คน
ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 50,000 x 5 คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000
เบี้ยประกัน ราคาปกติ 5,900 6,900
ราคาพิเศษ เมื่อซื้อผ่าน TOYOUINSURE.COM 5,450 6,450

สนใจสั่งซื้อ โทร. 02-5917496,086-4900386,086-4900382 หรือแฟกซ์ สำเนาทะเบียนรถมาที Fax: 02-5917497  

  

สินมั่นคง 3 พลัส บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง  
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย Plan 1 Plan 2 Plan 3
  ความเสียหายที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 150,000 150,000
  ความเสียหายส่วนแรก (กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายประมาท) 2,000 2,000 ฟรี
ความรับผิดชอบต่อบุคคภายนอก   
  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย / คน 250,000
  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างการ แล อนามัย / ครั้ง 10,000,000
  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง 1,000,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย   
  อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 100,000
  ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 100,000
  การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000
เบี้ยประกันภัย ปกติ  6,666  7,777  8,888
ราคาพิเศษ เมื่อซื้อผ่าน TOYOUINSURE.COM  6,,300  7,300  8,300
  สนใจสั่งซื้อ โทร. 02-5917496,086-4900386,086-4900382 หรือแฟกซ์ สำเนาทะเบียนรถมาที Fax: 02-5917497     

 

เจ้าพระยา 3 พลัส บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ผู้เอาประกันภัย Plan 1  Plan 2
  ความเสียหายที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 150,000
  ความเสียหายส่วนแรก (กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายประมาท) ฟรี ฟรี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย / คน 250,000 250,000
  ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย / ครั้ง 10,000,000 10,000,000
  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง 1,000,000 1,000,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
  อุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 100,000 x 4 คน 100,000 x 4 คน
  ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 100,000 x 4 คน 100,000 x 4 คน
  การประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 200,000
เบี้ยประกันภัย ปกติ 7,200 7,800
ราคาพิเศษเมื่อซื้อผ่าน TOYOUINSURE.COM  7,000  7,500
สนใจสั่งซื้อ โทร. 02-5917496,086-4900386,086-4900382 หรือแฟกซ์ สำเนาทะเบียนรถมาที Fax: 02-5917497    

  

LMG 3 พลัส  บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
ความเสียหายต่อรถยนต์ผู้เอาประกัน Plan 1 Plan 2 Plan 3
   ความเสียหายที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก 100,000 200,000 300,000
   ความเสียหายส่วนแรก (กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่าประมาท) ฟรี ฟรี 2,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย / คน 500,000
   ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย / ครั้ง 10,000,000
   ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง 1,000,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
   อุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 100,000 x 7 คน 100,000 x 5 คน
   ค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ หรือ ผู้โดยสาร / คน 100,000 x 7 คน 100,000 x 5 คน
   ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
เบี้ยประกันภัย ปกติ 7,200 8,200 8,505
ราคาพิเศษเมื่อซื้อผ่าน TOYOUINSURE.COM 7,000 8,000 8,300
สนใจสั่งซื้อ โทร. 02-5917496,086-4900386,086-4900382 หรือแฟกซ์ สำเนาทะเบียนรถมาที Fax: 02-5917497    

 

 

ติดต่อสอบถามหรือสั่งชื้อ


ชื่อ - สกุล :  *
Email :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
ประเภท :
วันหมดอายุประกัน :
รายละเอียด :ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส

เอเชีย 3 พลัส ราคาปกติ 6,800 บ. article
สินมั่นคง 3 พลัส ราคาปกติ 7,777 บ. article
เจ้าพระยา 3 พลัส ราคาปกติ 6,500 บ.
LMG 3 พลัส ราคาปกติ 6,900 บ.
คูเนีย 3 พลัส ราคาปกติ 7,777 บ.Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สำนักงานประกันวินาศภัย ทูยูอินชัวร์

89/6 ม.8 หมู่บ้านเงินล้าน

ต.บางคูวัด อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000

Email: info@toyouinsure.com

Tel/Fax 02-9761397

มือถือ 089-1356552   24ชม.